SOCIAL MEDIA MARKETING

Få ut bästa möjliga effekt av dina sociala kanaler

Vi hjälper dig lyckas med sociala medier. Tillsammans tar vi fram och når dina mål genom att pricka in rätt målgrupp med träffsäkra budskap, optimerade kampanjer och genomtänkta strategier.  


VÅRT ERBJUDANDE INOM SOCIALA MEDIER 

En stor del av utmaningen i sociala medier handlar om att ta fram rätt budskap för rätt målgrupp i rätt tid. Som specialister inom området kan vi hjälpa er att skapa ökad konvertering, såväl som spridning av ert varumärke genom engagemang från er målgrupp. Våra konsulter är specialister inom Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. 

VÅRA KONSULTTJÄNSTER:

Analys och audit: En audit hjälper er att få en bra uppfattning om nuläget i era sociala kanaler. Vi hjälper er att utvärdera företagets sociala profiler, annonsering och strategier. Med analysen skapar vi förutsättningar för effektivt optimeringsarbete.   

Strategier: Baserat på era övergripande affärsmål skräddarsyr vi heltäckande eller kanalspecifika strategier och koncept för sociala medier.  

Operativt arbete: Vi tar fullt ansvar, eller stöttar er, i processen att planera, publicera och optimera innehåll i era sociala kanaler.   

Redaktionellt innehåll: Vi rekommenderar kontinuerligt bästa lösningen för ökat engagemanget och dialog i era sociala kanaler.  

Annonseringsstrategier: Tillsammans med er skapar vi träffsäkra strategier för specifika annonskampanjer. Genom att mixa utvalda kanaler ser vi till att nå rätt målgrupp på rätt plats och i rätt tid.  

Löpande optimering: Genom ett datadrivet arbetssätt optimerar vi löpande era kampanjer för bästa resultat.  

Projektledning: Sociala medier är ett brett område som innefattar en mängd olika roller, kanaler och verktyg. För att effektivisera och optimera arbetet krävs det strukturerad projektledning. Våra konsulter har stor erfarenhet inom området och kan stötta er i att få projekten att löpa effektivt.  

VARFÖR ARBETA MED OSS?

Från helhetslösning till support: Vi har stor erfarenhet av marknadsföring inom sociala medier, och hjälper våra kunder med både organisk och betald marknadsföring. Vi arbetar med alla faser inom området, allt från att sätta strategier, optimera annonseringskampanjer till att skapa organiskt engagemang. 

Snabb tillgänglighet: Sociala medier handlar om kontinuerlig kommunikation och dialog med era följare. En vanlig utmaning är att hitta tid och resurser till att upprätthålla tillgänglighet och aktivitet. För att underlätta tid- och kompetensbrist finns våra konsulter till ert förfogande både för kortare och längre perioder. 

Datadrivet arbetssätt: Genom att konstant analysera, optimera och anpassa budskap och format skapar vi en högre relevans och ett mer träffsäkert resultat.  

Utmaning av status quo: Samarbetet med våra kunder präglas av en nära och öppen dialog. Vi är inte rädda för att utmana befintliga processer och arbetssätt, eller testa nya idéer. Vi arbetar flexibelt och resultatdrivet, för att vi tillsammans ska nå era mål.  

Nära samarbete och kunskapsdelning: Ett nära samarbete mellan konsult och beställare prioriteras högt. Vi vet att hållbara resultat bland annat kommer ur ett teambaserat arbetssätt och kontinuerlig dialog. Därför sitter vi ofta ute hos våra kunder. Det möjliggör konstant kunskapsdelning och utveckling inom sociala medier. 

UTBILDNINGAR INOM SOCIALA MEDIER

Vi brinner för att sprida vår kunskap inom sociala medier. Vi erbjuder utbildningar i hur ni kan förbättra er närvaro och öka lönsamheten i era kanaler. Efter en behovsanalys i dialog med er tar vi fram en utbildning anpassad till er verksamhet, kunskapsnivå samt de behov ni har. Med konkreta case gör vi utbildningen praktiskt användbar för er. 

Vi erbjuder utbildningar inom: 

  • Grundläggande sociala medier 
  • Fortsättningsutbildning sociala medier 
  • Annonsering och konvertering 
  • Innehåll och engagemang 
  • Analys och rapport 
  • Krishantering sociala medier 
  • Kundservice sociala medier 

Vi är ofta ute och gästföreläser på olika konferenser, samt för studenter på skolor som Medieinstitutet och IHM. Vill du veta mer om våra utbildningsformer, hör av dig till oss.