CONTENT

Vi säkerställer kvalité i ert digitala innehåll så att det är engagerande, relevant, driver trafik och möter besökarens förväntningar.


VARFÖR ARBETA MED CONTENT? 

Bra innehåll driver trafik till din webbplats, stärker ditt varumärke och motiverar besökare till köp. Innehållet på din webbplats är ofta din enda möjlighet att kommunicera med dina besökare och omvandla dem till kunder. För att lyckas med detta måste ditt innehåll skapa en relation till ditt varumärke och bygga upp besökarnas förtroende.  

En webbplats utan relevant innehåll får sällan någon kärlek, varken av besökare eller sökmotorer. Att ha relevant information med hög kvalité på sin webbplats är helt nödvändigt för att synas i sökmotorerna. Ska du lyckas driva trafik som har potential att konvertera måste ditt innehåll passa både kunders förväntningar och sökmotorernas algoritmer, oavsett vilken typ av sida du har och vad du erbjuder. 

VARFÖR ARBETA MED OSS?

Våra konsulter har hög kompetens inom digital marknadsföring, kommunikation och SEO – i kombination med att vara skickliga och stilsäkra skribenter. Vi hjälper våra kunder producera innehåll med en tydlig strategi och ett tydligt syfte – att uppnå mätbar effekt. Istället för att endast skriva träffsäkra texter och snitsig copy levererar våra konsulter handledning i hur innehåll kan användas för att generera konverteringar. Vi erbjuder vägledning och stöd under hela processen att skapa engagerande, kvalitativt och relevant innehåll – oavsett om vi producerar innehållet eller agerar bollplank och handledare. Naturligtvis hjälper vi också till att redogöra effekten av insatserna.  

Vi ser till att innehållet på din webbplats motsvarar både potentiella kunders förväntningar och sökmotorernas algoritmer. Detta leder till mycket trafik från relevanta besökare som möts av informativa webbsidor med välstrukturerade och välskrivna texter. Vårt mål är alltid att innehållet ska engagera målgruppen och leda till både ökad försäljning genom konverteringar och ett stärkt varumärke.    

VÅRT ERBJUDANDE INOM CONTENT 

Vi erbjuder kunskap, verktyg och handledning för att hjälpa er lyckas med er content marketing. Vi börjar gärna med att analysera ert nuvarande innehåll och säkerställer att det är optimerat så att er webbplats rankar bra i sökmotorerna och driver relevant trafik. Samtidigt hjälper vi er anpassa innehållet så att det engagerar besökare för ökad lojalitet och konvertering. Utöver analyser av nuvarande innehåll kan vi självklart även hjälpa er skapa och utöka ert innehåll på webben. Vi handleder er produktion eller producerar åt er oavsett genre och textsort – exempelvis handleder vi er eller producerar e-böcker, white papers, artiklar, kundcase, samt länkgenererande innehåll av hög kvalité. 

VÅRA KONSULTTJÄNSTER: 

 • Analys och audits av ert innehåll – är det optimerat för sökmotorer? 
 • Projektledning i optimerad textproduktion – vi handleder er  
 • Contentstrategi & taktik – vad, hur och när behöver ni publicera? 
 • Bloggstrategi – använd er blogg på rätt sätt 
 • Kommunikationsplan – vi hjälper er sätta en bra kommunikationsplan 
 • Content- & publiceringskalender – få struktur, ordning och kontinuitet i ert contentarbete
 • Produktion och kvalitetssäkring av innehåll – hur bra är ert innehåll och vad kan förbättras? 

VÅRA CONTENT MARKETING TJÄNSTER: 

 • Webbcopy – varumärkesbyggande innehåll som skapar relationer – produktion och handledning 
 • Nyhetsbrev, annonser, artiklar, pressmeddelande och videomanus – produktion och handledning 
 • Guider och ”How to’s” – vi producerar guider och mallar för att förenkla er framtida produktion 
 • Målsättning och utvärdering av innehållsprojekt – mät effekten av ert innehåll 

UTBILDNINGAR INOM CONTENT 

Vi drivs av att sprida vår kunskap inom content. Våra utbildningar kan anpassas för alla nivåer, från grundläggande textproduktion och contentstrategi till skräddarsydda utbildningar – helt anpassade efter er webbplats med analyser, faktiska case och rekommendationer. Utifrån dialog med er kommer vi överens om en utbildning anpassad till er verksamhet, kunskapsnivå samt de behov ni har.  

Vi erbjuder utbildningar inom: 

 • Content & SEO 
 • Att skriva bra webbcopy 
 • Content & Marketing automation 
 • Content planering- & produktionsprocess 
 • Interna guidelines & best practice för digital marknadsföring